Thailand Resort

ลำปาง

#ลำปาง

 
รีสอร์ทของเครือเซเรนาต้าในลำปาง
 

จังหวัดลำปางเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนานกว่า 1,000 ปี เกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของคนไทยในเขตแม่น้ำวัง ลำปางเป็นเมืองที่มีหลักฐานทางโบราณคดีมากมายที่พิสูจน์ถึงอารยชนโบราณของ หริภุญไชย ล้านนา และพม่า ในสมัยประวัติศาสตร์ ลำปาง มีชื่อเดิมว่า เขลางค์นคร เป็นที่รู้จักกันดีอีกชื่อหนึ่งว่า เมืองรถม้า ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้รถม้าในการสัญจรอย่างคับคั่งตั้งแต่ในอดีตกาลจวบจนปัจจุบัน

 

ที่ตั้งของลำปาง

ลำปางเป็นจังหวัดทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย โดยห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 555 กิโลเมตร มีภูมิประเทศอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้และภูเขาสูง มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนาน

 

ความเป็นมาของลำปาง

ลำปางเป็นเมืองสำคัญเมืองหนึ่งในล้านนา เป็นจุดศูนย์รวมทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม สถาปัตยกรรมล้านนาอันโดดเด่น สมัยกรุงศรีอยุธยา อาณาจักรล้านนารวมไปถึงนครลำปางได้ตกเป็นเมืองขึ้นของพม่ามานานนับสองร้อยปี ดังนั้นสถาปัตยกรรม วัดวาอาราม โบราณสถานต่าง ๆ ในเมืองลำปางจึงได้รับอิทธิพลของศิลปะพม่าเห็นได้อย่างชัดเจน อาทิ วัดศรีชุม วัดพระแก้วดอนเต้าฯ ช่วงสมัยพม่าปกครองอาณาจักรล้านนารวมไปถึงเมืองลำปางไม่ได้สร้างคุณประโยชน์แก่บ้านเมือง มิหนำซ้ำยังกระทำการย่ำยีข่มเหงชาวบ้านจนทำให้ชาวเมืองเกลียดชังไปทั่ว จนกระทั่งได้เกิดวีรบุรุษผู้กล้าแห่งบ้านปกยางคก (ปัจจุบันอยู่อำเภอห้างฉัตร) นามว่า เจ้าพ่อทิพย์ช้าง ท่านได้รวบรวมชาวเมืองขับไล่พม่าพ้นเมืองลำปางได้สำเร็จ พร้อมกันนี้ชาวเมืองจึงพากันสถาปนาท่านขึ้นเป็นเจ้าเมืองลำปาง มีพระนามว่า พญาสุวฤๅไชยสงคราม เวลานั้นเมืองลำปางเป็นเมืองเดียวในล้านนาที่ปราศจากอำนาจปกครองจากพม่า

กาลเวลาต่อมาลูกหลานของท่านได้กอบกู้เอกราชขับไล่พม่าจากแผ่นดินล้านนา และได้เป็นเจ้าหลวงเชียงใหม่ ลำพูน น่าน และต้นตระกูลของท่านมีนามปรากฏในพงศาวดารว่าราชวงศ์ทิพย์จักราธิวงศ์ในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้มีการปฏิรูประบอบการปกครองเป็นระบอบมณฑล เมืองลำปางขึ้นอยู่กับมณฑลพายัพ (เมืองเชียงใหม่) และมณฑลมหาราษฎร์ (เมืองเชียงราย) ต่อมาสมัยรัชกาลที่ 6 ได้เปลี่ยนแปลงเป็นจังหวัด เมืองลำปางจึงมีฐานะเป็นจังหวัดหนึ่งตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

 

ลำปางในปัจจุบัน

ปัจจุบันจังหวัดลำปางยังคงความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นในอดีตกาล โดยนำรถม้ามา เป็นพาหนะในการรับส่งผู้โดยสารมากว่า 80 ปี ซึ่งปัจจุบันยังคงใช้รถม้าเป็นพาหนะ ให้บริการนำนักท่องเที่ยวนั่งเยี่ยมชมเมืองและสถานที่สำคัญต่างๆของจังหวัดลำปาง ในบรรยากาศย้อนยุคที่หลงเหลือมาตราบเท่าทุกวันนี้

 

กิจกรรมที่น่าสนใจในลำปาง

กิจกรรมที่พลาดไม่ได้คือการ นั่งรถม้าชมเมืองซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดลำปาง โดยสามารถใช้รถม้าสัญจรไปยังสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงอื่นๆได้ เช่น วัดไชยมงคล วัดพระธาตุลำปางหลวง เป็นต้น

 

 

E-newsletter subscription

Get Special offers & updates

Thailand Hotels

ที่อยู่  133/48 ซอยราชปรารภ 12 ถนน ราชปรารภ, มักกะสัน, ราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทร 02642 5497 (local)
+66(0) 2642 5497 (oversea)
ติดต่อเรา

ติดต่อ สำรองห้องพัก LIBRARY

SERENATA

© 2021 SERENATA Hotels & Resorts Group Thailand. All rights reserved.