วันมาฆบูชา .. วันแห่งชำระจิตใจ

ในวันเสาร์นี้เป็นวันมาฆบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนาวันหนึ่งของศาสนาพุทธแต่จริงๆแล้ววันมาฆบูชาก็มีเรื่องราวมากกว่านั้น ทำไมวันมาฆบูชาถึงเป็นวันสำคัญของประเทศไทย ซึ่งเราจะมาเล่าถึงที่มาและสิ่งที่ควรทำในวันสำคัญวันนี้กัน  

1

วันมาฆบูชานั้นไม่ใช่แค่วันหยุดนักขัตฤกษ์เท่านั้น แต่มันคือวันที่หลายๆประเทศที่นับถือศาสนาพุทธต่างจัดงานวันมาฆบูชาด้วย เช่น กัมพูชา ลาว ศรึลังกา รวมไปถึงเมียนม่าร์ ก็มีวันมาฆบูชาเช่นกัน ถ้าแม้ว่าจะใช้ชื่อแตกต่างกันออกไป แต่ว่าแนวคิดและการเลือกวันก็ยังคงเป็นเหมือนกันคือจะมีขึ้นในวันเพ็ญเดือน 3 ซึ่งในแต่ละปีวันก็จะไม่แน่นอน

แนวคิดหลักของเทศกาลนี้คือ คุณสามารถสงบจิตใจ เข้าวัด ฟังเทศน์ฟังธรรม ทำจิตใจให้สบาย โดยในช่วงเช้าจะมีการทำบุญตักบาตร ตอนเย็นมีการเวียนเทียนรอบอุโบสถ ซึ่งวัดในกรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมวัดมาฆบูชาเช่น วัดเบญจมบพิตรและวัดสระเกศ

 

ประวัติวันมาฆบูชา

วันมาฆบูชา มีเรื่องเล่าอยู่ว่าหลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้ 10 เดือน ก็เกิดเหตุการณ์พระอรหันต์ทั้ง 1250 รูปมาฟังโอวาทปฏิโมกข์โดยไมไ่ด้นัดหมายในวันเพ็ญเดือน 3 ซึ่งนับว่าเป็นเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ ซึ่งในทุกๆปีเราจะยึดวันเพ็ญเดือน 3 เป็นวันมาฆบูชา

2กิจกรรมที่สำคัญเลยอีกอย่างคือการเวียนเทียน การเวียนเทียนเป็นการที่เราเดินวนรอบพระอุโบสถ 3 รอบ เพื่อระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ โดยในการเวียนเทียนจะประกอบไปด้วย ธูป เทียน และดอกไม้

นอกจากนี้ในยังมีกิจกรรมอย่างอื่นอีกมากมายซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วพุทธศาสนิกชนจะนิยมเข้าวัด ฟังเทศน์ ใส่บาตร และในวันนี้เองที่ในเมืองไทยก็รณรงค์ให้งดการจัดจำหน่อยแอลกฮอลล์

สิ่งที่พลาดไม่ได้เลยสำหรับวันมาฆบูชาคือการเข้าวัดฟังธรรม วัดในกรุงเทพเองก็มีหลายแห่งที่จัดกิจกรรมเวียนเทียนในช่วงเย็น หรือใครจะใช้วัดหยุดนี้พาครอบครัวไปพักผ่อนต่างจังหวัดพร้อมทำบุญวัดในต่างจังหวัดก็เป็นอีกความคิดที่ดีนะคะ : )

ที่พักแนะนำในบริเวณใกล้เคียง

– โรงแรม เดอ บางกอก
– โรงแรม บ้านชาวกรุง