Thailand Resort

อาร์ วี ริเวอร์เเคว (ครุยส์)

 

แพ็คเกจ ล่องเรีอ 2 วัน 1 คืน

วันที่ 1

 

 

06.30

:

พร้อมกัน ณ จุดนัดหมายโรงแรม Hotel De Bangkok (ถ.ราชปรารภซอย12) เพื่อออกเดินทาง สู่จังหวัดกาญจนบุรี

09.30

:

แวะชม ต้นจามจุรียักษ์ อีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญของกาญจนบุรี ตะลึงในความใหญ่โตของต้นไม้และกิ่งก้านสาขาสวยงามร่มรืน ต้นจามจุรียักษ์มีอายุมากกว่า 100 ปี ขนาด 10 คนโอบรัศมีทรงพุ่มเฉลี่ย 25.87 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางร่มเงาประมาณ 51.75 เมตร ความสูงจากพื้นดินถึงยอด 20เมตร มีพื้นที่ของพุ่มประมาณ 1 ไร่ 2 งาน 4 วา

10.00

:

แวะ ร้านกาแฟ Mulberry Mellow เป็นร้านกาแฟเปิดใหม่อีกร้านหนึ่งของ จ.กาญจนบุรี จัดร้านในรูปแบบของสวนกลางแจ้งแต่ร่มรื่นและ สวยงามด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีร่มเงาตลอดทั้งวัน ให้ทุกท่านได้เช็คอิน และถ่ายรูปมุมสวยๆ ไว้เป็นที่ระลึก

12.00

:

Check-in เข้าพักเรือสำราญ RV RIVER KWAI ซึ่งเป็นเรือลำแรกลำเดียวในประเทศไทยออกแบบรูปทรงเรือยุคสมัยล่าอาณานิคม (Colonial style) และรับประทานอาหารกลางวัน (1) พร้อมชมบรรยากาศแม่น้ำแควน้อย
พักผ่อนตามอัธยาศัย ชมความงามวิถีชีวิตชุมชน 2 ฝั่งแม่น้ำแควน้อยและตื่นตาตื่นใจกับไฮไลท์ภาพวิวประวัติศาสตร์เส้นทางรถไฟที่สร้างด้วยตอไม้สูงเรียงรายโอบหน้าผาสูงชัน เป็นที่มาขอชื่อทางรถไฟสายมรณะ
19.00

:

รับประทานอาหารค่ำ (2) บนเรือสำราญบรรยากาศภายใต้แสงจันทร์ ค่ำวันนี้ให้ท่านได้พักกายาดื่มด่ำบรรยากาศธรรมชาติยามค่ำคืนขับกล่อมด้วยเสียงหรีดหริ่งเรไรรอบๆเสมือนฟังดนตรีวงออเคสตร้า
     

วันที่ 2

 

 

07.00

:

รับประทานอาหารเช้า (3) และเช็คเอ้าท์

08.00

:

พาทุกท่านขึ้นชมปราสาทเมืองสิงห์ โบราณสถานของขอมแบบบายนซึ่งสร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7 เป็นยุคที่ขอมเรืองอำนาจสูงสุดได้แผ่อิทธิพลมาสุดตะวันตกของไทย จ.กาญจนบุรี

11.00

:

พลาดไม่ได้กับการนั่งรถไฟย้อนรอยประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่สอง ตื่นเต้นกับความระทึกหวาดเสียวของความสูงตอหม้อสะพานริมหน้าผาที่จบชีวิตเหล่าเชลยจำนวนมากมาย เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (4)

 

 

แวะชมพิธภัณฑ์มีชีวิตสัมผัสร่องรอยสงครามที่คงไว้เป็นประวัติศาสตร์โลก ณ พิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย – พม่า (TBRC:THE THAILAND-BURMA RAILWAY CENTRE) ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ห้องพักบนเรือสำราญ 1 คืน
 • อาหาร 4 มื้อ (อาหารเช้า 1 มื้อ/อาหารกลางวัน 2 มื้อ/ อาหารเย็น 1 มื้อ) 
 • พาหนะเดินทางจากกรุงเทพไป-กลับ
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่นภาษาไทย
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง 

 

เงื่อนไขการจองและเข้าพัก

 • สำรองแพ็คเกจล่องเรีอ 2 วัน 1 คืน ที่: [email protected] หรือ [email protected] หรือผ่านมือถือ 084-7614545 คุณชวลิต (กำหนดจำนวนขั้นต่ำร่วมเดินทาง ไม่ต่ำกว่า 14-16 คนต่อทริป)
 • กรุณาชำระค่าบริการเต็มจำนวนก่อนเข้าพัก (ไม่มีเครดิต)
 • ไม่สามารถร่วมส่วนลดกับกิจกรรมใดๆ ไม่สามารถยกเลิกห้องพัก หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด

 

กำหนดวันเดินทาง

 • 8-9 และ  29-30 สิงหาคม 2563
 • 5-6 กันยายน 2563
 • 10-11 และ 23-24 ตุลาคม 2563

 

อ้ตราค่าบริการ

 • พักห้องคู่ (Twin Cabin) ห้องละ 7,900 บาท
 • พักเดี่ยว ห้องละ 4,000 บาท

 

E-newsletter subscription

Get Special offers & updates

Thailand Hotels

ที่อยู่  133/48 ซอยราชปรารภ 12 ถนน ราชปรารภ, มักกะสัน, ราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทร 02642 5497 (local)
+66(0) 2642 5497 (oversea)
ติดต่อเรา

ติดต่อ สำรองห้องพัก LIBRARY

SERENATA

© 2021 SERENATA Hotels & Resorts Group Thailand. All rights reserved.