Thailand Resort

เชียงราย

#เชียงราย

 
รีสอร์ทของเครือเซเรนาต้าในเชียงราย
 

จังหวัดเชียงรายตั้งอยู่เหนือสุดของประเทศไทย ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง มีป่าไม้ปกคลุม บริเวณเทือกเขามีชั้นความสูง 1,500-2,000 เมตร จากระดับน้ำทะเล มีที่ราบเป็นหย่อม ๆ ในระหว่างหุบเขา และตามลุ่มแม่น้ำสิงหาคมญ จังหวัดเชียงรายมีภูเขาล้อมรอบโดยเฉพาะทางทิศตะวันตกเป็นแนวเทือกเขาผีปันน้ำ ติดต่อกันไปเป็นพืดตลอดเขตจังหวัด จังหวัดเชียงรายเป็นเมืองท่องเที่ยวและเป็นจังหวัดใหญ่เป็นอันดับที่ 12 ของประเทศไทย

 

ที่ตั้งของเชียงราย

เชียงรายเป็นจังหวัดที่อยู่ตอนเหนือสุดของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 829 กิโลเมตร เชียงรายได้รับการขนานนามว่าเป็น สามเหลี่ยมทองคำ ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างสามประเทศ ได้แก่ พม่า ลาว และ ประเทศไทย อีกทั้งยังประตูที่ใช้เดินทางไปสู่ พม่า ลาว และทางตอนใต้ของประเทศจีนอีกด้วย

 

ความเป็นมาของเชียงราย

ดินแดนของจังหวัดเชียงรายในปัจจุบันนั้นได้ปรากฏในพงศาวดารเหนือ เป็นหนังสือคัมภีร์ใบลาน ตัวหนังสืออักษรธรรมล้านนา ตำนานเมืองโยนกนครไชยบุรีศรีช้างแสน บางแห่งเรียกว่า ตำนานโยนกนครราชธานี ไชยบุรีศรีช้างแสง เช่น ตำนานสิงหนวัติ เป็นต้น แต่ละเล่มเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองโยนกทั้งสิ้น จึงถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพงศาวดารโยนก อีกประการหนึ่งจะเกี่ยวพันกับอาณาจักรโบราณต่าง ๆ อันเป็นที่ตั้งของจังหวัดเชียงรายในปัจจุบัน บริเวณที่ราบลุ่มของแม่น้ำกก เป็นศูนย์กลางที่สำคัญของชนชาติไทยและอารยธรรมไทย ตั้งแต่ก่อนพ.ศ. 1800 ร่องรอยที่เป็นรูปธรรมของสังคมและอารยธรรมไทยลุ่มน้ำกก ได้แก่ ซากเมืองโบราณ ที่มีอยู่เกลื่อนกลาดบนสองฝั่งแม่น้ำกก เท่าที่ค้นพบในปัจจุบันมีซากเมืองโบราณถึง 27 เมือง ตั้งแต่อำเภอฝางซึ่งเป็นต้นแม่น้ำกก จนถึงเมืองเชียงแสน นับเป็นพยานที่ดี ว่าได้มีชนชาติไทยชุมนุมกันตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณแม่น้ำกกอย่างหนาแน่น และได้ขยายตัวมีการสร้างบ้านแปงเมืองกันไม่ขาดสาย ศูนย์กลางทางการเมือง ของไทยแห่งลุ่มน้ำกกในยุคแรก ตั้งอยู่ที่ลำน้ำแม่สายซึ่งอยู่เหนือแม่น้ำกกขึ้นไปเล็กน้อย ตำนานสิงหนวัติจดบันทึกไว้ว่า ราชวงศ์กษัตริย์ไทเมือง ชื่อสิงหนวัติกุมาร อพยพคนไทย จากนครไทยเทศในยูนนาน ลงมาตั้งอาณาจักรโยนกนาคพันธุ์ ณ บริเวณละว้านที (แม่น้ำสาย) และแม่น้ำโขง ตั้งแต่ต้นพุทธกาลก่อนได้ชื่อว่าโยนก ตำนานสิงหนวัติได้กล่าวว่า บริเวณนี้เป็นดินแดนสุวรรณโคมคำแต่รกร้างไปแล้ว เมื่อสิงหนวัติกุมารนำไพร่บ้านพลเมืองมาจากนครไทยเทศ จึงมาสร้างเมืองขึ้นใหม่ชื่อว่า สิงหนวัตินคร ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น โยนกนครไชยบุรี ราชธานีศรีช้างแสน (ช้างแสนแปลว่าช้างร้อง) และต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น เชียงแสน และเรียกพลเมืองของโยนกนครว่า ชาวยวน ตำนานเงินยางเชียงแสน ได้กล่าวถึง ปู่เจ้าลาวจก เป็นผู้ตั้งอาณาจักรเงินยาง หรือ หิรัญนคร เมื่อ พ.ศ 1181 เป็นยุคที่สองต่อจาก โยนกนาคพันธุ์ ซึ่งล่มสลายไปแล้ว โดยตั้งศูนย์กลางอยู่ ณ บริเวณเดียวกับ โยนกนาคพันธุ์เดิม แต่ไพร่บ้านพลเมืองส่วนใหญ่อยู่กันหนาแน่นที่ปากแม่น้ำกกสบแม่น้ำโขง อาศัยน้ำท่าที่อุดมสมบูรณ์ทำนา การปกครองบ้านเมืองก็ใช้พื้นที่ทำนา เป็นเกณฑ์ การแบ่ง เขตเช่นแบ่งเป็นพันนา หมื่นนา แสนนาและล้านนาเป็นต้น มีเมืองเชียงแสนเป็นเมืองสำคัญและมีเมืองเล็กเมืองน้อยที่เรียกว่าเวียง เกิดขึ้นตามบริเวณ ที่ราบลุ่มแม่น้ำต่าง ๆ อีกมากมาย

 

เชียงรายในปัจจุบัน

จากเมืองประวัติศาสตร์ในอดีต ได้เปลี่ยนมาเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆของประเทศไทยที่มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาอย่างคับคั่ง โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวที่มีอากาศหนาวจัด เชียงรายเป็นสถานที่ที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติสีเขียว เนื่องจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ส่วนมากเป็นเทือกเขา ทำให้มียอดภูดอยที่เป็นที่รู้จักหลายแห่ง เช่น ดอยตุง ดอยแม่สลอง ภูชี้ฟ้า เป็นต้น นอกจากนั้น ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัด และศิลปวัฒนธรรมประเพณีของชนกลุ่มน้อยที่มีอยู่หลากหลายกลุ่มในพื้นที่

 

กิจกรรมที่น่าสนใจในเชียงราย

อำเภอเชียงแสนมีสถานที่ท่องเที่ยวทางโบราณสถานมากมาย และมีทะเลสาบเชียงแสนเป็น สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และ เป็นแหล่งดูนกที่น่าสนใจ นอกจากนี้ เชียงรายยังมีแหล่งชอปปิ้งที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจกันมากคือ แม่สาย เป็นจุดเหนือสุดแดนสยาม ข้ามฝั่งพม่าไปก็จะเป็นแหล่งชอปปิ้งที่คนไทยชอบข้ามไปเที่ยวคือ ตลาดท่าขี้เหล็ก นอกจากนี้เชียงรายยังมี Unseen คือ พระขี่ม้าบิณบาต

 

 

E-newsletter subscription

Get Special offers & updates

Thailand Hotels

ที่อยู่  133/48 ซอยราชปรารภ 12 ถนน ราชปรารภ, มักกะสัน, ราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทร 02642 5497 (local)
+66(0) 2642 5497 (oversea)
ติดต่อเรา

ติดต่อ สำรองห้องพัก LIBRARY

SERENATA

© 2021 SERENATA Hotels & Resorts Group Thailand. All rights reserved.